Bereken direct of je in aanmerking komt voor de KORregeling

Kleine ondernemersregeling rekentool

KOR regeling

De Kleineondernemersregeling, vaak afgekort tot KORregeling of KOR, is een belangrijke fiscale regeling voor kleine ondernemers in Nederland. Het doel van de regeling is om de administratieve lasten voor deze ondernemers te verminderen. In dit artikel duiken we diep in wat de KOR inhoudt, wie ervan kan profiteren, en wat de voor- en nadelen zijn. We kijken ook naar enkele interessante statistieken rondom de regeling.

Wat is de KOR?

Definitie en Doel

De Kleineondernemersregeling, kortweg KOR, is een fiscale regeling in Nederland die specifiek gericht is op kleine ondernemers en ZZP'ers. De regeling is in het leven geroepen om de administratieve lasten te verminderen en financiлle ademruimte te bieden. De KOR is geen verplichting, maar een optie waar je als ondernemer voor kunt kiezen.

Drempel en Criteria

De KOR is van toepassing op ondernemers die een jaarlijkse omzet van minder dan € 20.000 hebben. Deze drempel geldt voor zowel producten als diensten die je aanbiedt. Interessant is dat de registratiedrempel voor 2023 op € 1.800 ligt. Dit betekent dat als je onder deze omzet blijft, je zelfs niet verplicht bent om je aan te melden voor de btw.

Aanmelding en Duur

Het aanmelden voor de KOR is relatief eenvoudig. Dit kan via een online formulier op de website van de Belastingdienst . Let wel op: je moet je uiterlijk vier weken voor het begin van het volgende kalenderkwartaal aanmelden om er gebruik van te kunnen maken. Na aanmelding ben je minimaal drie jaar gebonden aan deze regeling, tenzij je omzet boven de drempel van € 20,000 uitkomt.

Werkwijze en Impact op Bedrijfsvoering

Wanneer je gebruik maakt van de KOR, mag je geen btw meer te berekenen aan je klanten. Dit betekent ook dat je geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Dit heeft zowel positieve als negatieve implicaties:

Uitzonderingen en Speciale Gevallen

Er zijn ook enkele uitzonderingen en speciale situaties waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld, als je op 31 december 2019 al een ontheffing van administratieve verplichtingen had, dan ben je automatisch aangemeld voor de KOR.

Wie komt er in aanmerking?

Algemene Criteria

In principe komt elke ondernemer die in Nederland is gevestigd in aanmerking voor de KOR, mits ze voldoen aan bepaalde criteria. Het meest voor de hand liggende criterium is de jaaromzet: deze mag niet meer dan € 20,000 bedragen.

Types Ondernemers

De regeling is niet alleen beperkt tot individuele ZZP'ers; ze geldt ook voor:

Geografische Overwegingen

Je moet als ondernemer in Nederland gevestigd zijn om gebruik te kunnen maken van de KOR. Als je bedrijf buiten Nederland is gevestigd maar je hebt wel een vaste inrichting in Nederland, dan kom je ook in aanmerking.

Uitzonderingen

Er zijn specifieke gevallen waarbij je niet in aanmerking komt voor de KOR, zelfs als je aan de algemene criteria voldoet:

Automatische Deelname

Interessant is dat als je onder de registratiedrempel van € 1,800 per jaar blijft, je niet verplicht bent om je aan te melden voor de btw, en je dus automatisch gebruikmaakt van de KOR.

Toekomstige Veranderingen

Houd er rekening mee dat de registratiedrempel in 2025 zal worden verhoogd naar € 2,200. Dit kan invloed hebben op wie er in de toekomst in aanmerking komt voor de KOR.

Werkwijze en Procedures

Aanmelding

Voordat je kunt profiteren van de voordelen van de KOR, moet je je eerst aanmelden. De aanmelding gebeurt via een online formulier op de website van de Belastingdienst. Zorg ervoor dat je dit formulier uiterlijk vier weken voor het begin van het volgende kalenderkwartaal invult en indient.

Verplichte Duur

Na je aanmelding ben je minimaal drie jaar aan deze regeling gebonden, tenzij je omzet boven de € 20,000 uitkomt. In dat geval moet je de Belastingdienst informeren en zal je weer btw moeten gaan berekenen en aangifte doen.

Geen BTW Heffen

Zodra je deelneemt aan de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan je klanten. Dit betekent dat het btw-tarief op je facturen effectief 0% wordt. Je mag geen btw (termen) gebruiken op je facturen en/of andere mediums. Je dient te vermelden dat je op grond van de kleineondernemingsregeling bent vrijgesteld van btw. Dit kan vooral gunstig zijn als je voornamelijk klanten hebt die de btw niet kunnen aftrekken, zoals particulieren.

Geen BTW-aangifte

Een ander belangrijk aspect is dat je geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Je wordt vrijgesteld van deze periodieke administratieve taak, wat je tijd en mogelijk ook geld bespaart.

Geen BTW Terugvragen

Hoewel het niet meer nodig is om btw-aangifte te doen, betekent dit ook dat je geen btw kunt terugvragen over de kosten en investeringen voor je bedrijf. Dit is een belangrijk punt om te overwegen, vooral als je van plan bent om binnenkort grote investeringen te doen.

Uitzonderingsgevallen

Als je omzet tijdens het jaar boven de € 20,000 uitkomt, moet je dit melden bij de Belastingdienst. Je komt dan niet meer in aanmerking voor de KOR en zult alle btw die je dat jaar niet hebt geheven, moeten terugbetalen. Daarnaast moet je ook de btw die je hebt afgetrokken voor kosten en investeringen herzien.

Automatische Overgang

Voor ondernemers die al een ontheffing van administratieve verplichtingen hadden voor de huidige KOR-regeling, geldt dat ze automatisch zijn overgegaan naar de nieuwe regeling. Als je in deze categorie valt, hoef je dus niets te doen om te blijven profiteren van de KOR.

Voor- en Nadelen van de KOR

De KOR heeft diverse voor- en nadelen die goed overwogen moeten worden voordat je besluit om ervan gebruik te maken.

Voordelen

Vermindering van Administratieve Lasten

Financiële Voordelen

Flexibiliteit

Nadelen

Financiële Overwegingen

Complexiteit bij Wisselende Omzet

Administratieve Aspecten

Beperkingen in Klantsegmenten

Statistieken en Feiten over de KOR

Algemene Statistieken

Financiële Voordelen

Drempelwaarden en Toekomst

Demografische Statistieken

Conclusie

De Kleineondernemersregeling is een belangrijke regeling die veel kleine ondernemers in Nederland kan helpen. Hoewel het veel voordelen biedt, zoals verminderde administratieve lasten en de mogelijkheid om een scherpere prijs aan te bieden, heeft het ook enkele nadelen. Het is daarom belangrijk om goed na te denken of de KOR past bij jouw onderneming.